Slipp foreldrene inn i skolen

Skolen må åpne seg for omgivelsene og må i fremtiden bli et læringssenter der mange aktører bidrar til elevenes læring. Hvordan kan dette arte seg i praksis?

Per Tronsmo, som er tidligere stabsdirektør i Utdanningsdirektoratet, sier i siste nummer av fagbladet Skolelederen at skolen må omdefineres til å bli et ”Learning Center”, i et stort nettverk bestå­ende av mange aktører. Andy Hargreaves og Dennis Shirley sier omtrent det samme i boka Den 4. vei. De peker på behovet for et sterkt engasjement for skole og opplæring i allmennheten og sier også at næringslivet må ta mer ansvar for opplæringen. De ønsker altså at skoler skal åpnes mot samfunnet utenfor og at andre aktører enn lærere må engasjere seg i opplæringen.

Jeg tror vi på vår skole denne høsten har sett ytterligere et spor av en slik utvikling. Jeg har tidligere skrevet om samarbeid vi har med ulike firmaer, men denne gangen har vi opplevd et faglig samarbeid med noen som står mye nærmere elevene og skolen, nemlig foreldrene.

Nå tenker du kanskje at foreldre alltid har vært engasjert i skolen og at de noen ganger engasjerer seg mer enn det som godt er om sitt eget barn, og det har du sikkert rett i. Dette skjer også ved vår skole, men vi har også prøvd ut et samarbeid mellom foreldre og skole som ikke dreier seg om klassemiljø, trafikksikkerhet, 17. mai-feiring eller spørsmål om hvem som blir invitert i bursdager. Dette samarbeidet har hatt betydning for elevens faglige læring – i alle fall håper jeg at det har det.

De fleste skoler opplever at foreldre er engasjert i sitt barn og kanskje i vennene til sitt  eget barn. Mange opplever også at foreldre er nokså usynlige helt til noe ikke fungerer godt på skolen. Det er nesten så det ligger en skjult kontrakt mellom skole og foreldre, ikke ulik den skjulte kontrakten som Gunnar Berg for mange år siden pekte på eksisterte mellom lærere og skoleledere. Du kan lese mer om denne skjulte kontrakten nedenfor. Den skjulte kontrakten mellom skolen og omgivelsene (foreldre, næringsliv, foreningsliv o.a) sier, dersom den eksisterer: «Så lenge det fungerer godt, skal jeg ikke bry meg.» Jeg tror at Tronsmo, Hargreaves og Shirley utfordrer skoler til å endre på dette. Jeg tror de tre herrenes poeng er at skoler må utvikle seg til å bli noe mer enn bare et lukket system der læring foregår inne i skolen. Og det er her jeg synes vår erfaring denne høsten har vært interessant.

Og nå lurer du kanskje på hva det er vi har gjort. Det er mest FAU ved skolen som har gjort noe og startet noe, og jeg tror det til en viss grad er et nybrottsarbeid. Utgangspunktet for FAU var noe FAUer over hele landet engasjerer seg i, nemlig rus og rusmidler: Hvordan skal vi som foreldre unngå at ungdommene våre drikker seg fra sans og samling i for ung alder? FAU ved vår skole har engasjert seg i dette gjennom mange år og på mange gode måter. Allikevel var det noen i FAU som mente de måtte tenke nytt. Og driftige som bare foreldre kan være, hadde de snart klar en prosjektskisse og en fremdriftsplan. Og skolen var en del av denne planen. Dermed kunne ikke jeg og de øvrige ansatte på skolen si at FAU fikk holde på med sitt så skal vi holde på med vårt. Vi måtte prøve å koble undervisningen opp til det FAU drev med, og det tror jeg som sagt er nokså uprøvd, bortsett fra 17-mai og undervisning om grunnloven, da.

Hva var det FAU ønsket å gjennomføre? De hadde en plan som kort kan fremstilles slik: a) Fokusgruppeintervjuer med elever, b) En rapport basert på disse fokusgruppeintervjuene, c) Elever på skolen lager kampanjer og kampanjemateriell rette mot ungdom og foreldre, d) Kampanjemateriellet presenteres for Helsedirektoratet.

Foreldrenes første poeng var at vi må snakke med de unge. Vi kan ikke bare lage regler «over hodet på dem». Derfor fikk de tak i en ekstern moderator som har gjennomført fokusgruppeintervjuer med en gruppe jenter og en gruppe gutter på 10. trinn. Dette har han samlet til en rapport som er presentert for ansatte på skolen og for FAU. Planen er at den også skal presenteres for alle foreldrene på foreldremøter i januar. Noe av det rapporten formidler bryter med Helsedirektoratets anbefalinger mens annet i rapporten er i tråd med offentlige anbefalinger.

Foreldrenes andre poeng var at elever kan bruke synspunkter fra andre elever og arbeide videre med rus-problematikken. I stedet for at elever skla jobbe med utgangspunkt i voksnes synspunkter og holdninger, kan de arbeide med utgangspunkt i det deres jevngamle mener og sier. Derfor arbeider begge 9. klassene denne perioden med rus og med utgangspunkt i rapporten. De jobber med apellative tekster og ulike former for kampanjer, så lærerne har like godt etablert et reklamebyrå i hver klasse. De simulerer at de jobber i et reklamebyrå og 9. klassingene vil ta utgangspunkt i rapporten som er basert på intervjuer med 10. klassinger på deres egen skole, men selvsagt anonymisert.

Foreldrenes tredje poeng var at ungdommer vet best selv hvordan ulike kampanjer kan nå dem eller hva som påvirker dem, og derfor er det elevene selv som jobber med dette.

Og hvis resultatet av arbeidet blir nytt og spennende, tror vi det kan være av interesse for Helsedirektoratet. Dette var foreldrenes høye ambisjon for arbeidet. Så Helsedirektoratet var på besøk i 9. klasse i dag, lenge før elevene er ferdige med arbeidet.

Dette arbeidet er initiert av FAU, men påvirker egentlig FAU undervisningen på skolen gjennom dette arbeidet? Det er jo ikke noe nytt at elever lærer om rusmidler. Jeg tror det nye i dette ligger i at FAU utfordret skolen til å arbeide med dette temaet sammen med dem og ut fra ideer som kom fra FAU og ikke fra lærerne. Da jeg introduserte denne ideen for lærerne, var det noen som stilte spørsmål ved om at foreldrene skulle kunne pålegge lærerne noe og om FAU skulle bestemme hva lærerne skulle undervise om. Og jeg tror dette er en av utfordringene som skoler lett kan oppleve hvis de skal åpne seg for andre.

Hvis skoler, næringsliv, nærmiljø, foreldre og andre i fremtiden sammen skal danne det Tronsmo kaller et «learning centre», så blir spørsmålet hvem som skal legge premissene. Jeg tror det var det som noen lærere opplevde som uklart når FAU ønsket å initiere et arbeid der lærerne og undervisningen var en del. Skal lærere gi fra seg herredømmet over undervisningen? Skal foreldre kunne bestemme over innholdet i opplæringen?

Så lenge vi har sentralt gitte læreplaner, er det selvsagt de som skal være styrende for opplæringen. Samtidig tror jeg at dersom skoler virkelig skal klare å åpne seg for andre aktører og innlemme dem i et virkelig fellesskap om elevenes læring, så kan ikke lærerne tviholde på at det er de og bare de som vet hva man skal undervise om og hvordan undervisningen best kan foregå. Lærerne er fortsatt de profesjonelle og de som må ha helhetsblikket på opplæringen, men vi blir sterkere sammen dersom alle parter får lov til å spille en aktiv rolle. Jeg tror foreldrene i FAU ble langt mer engasjert av å kunne bidra positivt inn i opplæringen enn om de bare ble bedt om å bake kaker eller på andre måter bidra med noe perifert. Nå har foreldrene påvirket undervisnigen, ikke nødvendigvis for sine egne barn, men for elever ved skolen, og jeg tror det er et lite skritt i retning av at skolen blir et læringssenter og ikke bare en lukket institusjon.

God helg!

 

Artikkelen i tidsskriftet Skolelederen finner du her.

P.S: Den skjulte kontrakten som fantes på skoler tidligere, som Gunnar Berg beskriver, kan kort formuleres slik: «Så lenge du passer din jobb, skal jeg passe min og ikke spørre om hvordan du utfører din jobb.» Da jeg startet som lærer, for svært mange uker siden, fikk jeg nøkler og klassedagbok av min nye rektor og ble vist hvilket klasserom jeg skulle være i. Deretter så jeg ikke noe særlig til rektor, eller noen annen skoleleder, før jul da rektor ønsket meg og de andre lærerne god jul. Lærerne på skolen lot rektor i fred med sine saker (økonomi og slikt) og rektor lot lærerne i fred med sin jobb. Dette er som kjent endret radikalt, og det tror jeg er bra.

Én tanke om “Slipp foreldrene inn i skolen”

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..