Om UiO – FIKS

FIKS er en enhet ved Universitetet i Oslo, Utdanningsvitenskapelig Fakultet (UV). Vi leder og koordinerer UiOs arbeid innenfor desentralisert kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og skoleeiere (dekomp). Vi bistår kommuner, fylkeskommuner og skoler med skoleutvikling og innføring av ny læreplan, LK20, og utvikler kunnskap om skole og utdanning der vi kombinerer forskningsbasert og praksisbasert kunnskap og erfaring. Dette samles på vår Kunnskapsbase.

Du kan lese mer om FIKS på enhetens nettsider: https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/ 

%d bloggere liker dette: