Om UiO – FIKS

FIKS er en nyopprettet avdeling ved Universitetet i Oslo, Utdanningsvitenskapelig Fakultet (UV). Vi leder og koordinerer UiOs arbeid med desentralisert kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og skoleeiere. Vi bistår kommuner, fylkeskommuner og skoler med skoleutvikling og implementering av fagfornyelsen og utvikler forskningsbasert kunnskap om fagfornyelsen og digitalisering av norsk skole samt en kunnskapsbase for fagfornyelsen.

Du kan lese mer om FIKS på avdelingens nettsider: https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/ 

Reklamer
%d bloggere like this: