Om UiO – FIKS

FIKS er en nyopprettet enhet ved Universitetet i Oslo, Utdanningsvitenskapelig Fakultet (UV). Vi leder og koordinerer UiOs arbeid innenfor desentralisert kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og skoleeiere (dekomp). Vi bistår kommuner, fylkeskommuner og skoler med skoleutvikling og innføring av ny læreplan, LK20, og samler og utvikler forskningsbasert kunnskap om skole og utdanning som samles på vår Kunnskapsbase.

Du kan lese mer om FIKS på enhetens nettsider: https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/ 

%d bloggere like this: