Om Ringstabekk skole

Featured Image -- 149Ringstabekk skole har i 40 år forsøkt å ligge i forkant av pedagogisk praksis. Lærerne på skolen arbeider i forpliktende lærerteam  og mye av opplæringen ved skolen skjer gjennom tverrfaglige temaer som lærerne selv planlegger. Vi mener at fagstoffet på denne måten blir relevant for elevene. Vi mener også at vi på denne måten kan trene elevene i fagovergripende kompetanser som samarbeid, kreativitet, problemløsning m.m. og at elevene gjennom vår arbeidsform utvikler evne til refleksjon og syntese.

Vi har i flere år gjort utprøving med bruk av iPad i opplæringen. Fra august 2016 har alle elever og lærere ved skolen hvert sitt læringsbrett (iPad) som brukes på ulike måter i opplæringen.

Ta kontakt dersom du ønsker å besøke skolen eller ønsker å få besøk fra en av skolens ansatte.

Du finner mer informasjon på skolens hjemmeside:

www.ringstabekk.net

 

%d bloggere liker dette: